Βύσμα Μεταλικό Θηλιά Friulsider 20 x 80mm

Βύσμα Μεταλικό Θηλιά 

Κατάλληλο για: Σκυρόδεμα, Πέτρα
Μερικώς Κατάλληλο: Τόυβλο

Πιστοποιητικά: Μη Σκισμένο Σκυρόδεμα

Ποιστοποιητικό μη Σκισμένου Σκυροδέματος 1
Πιστοποιητικό μη Σκισμένου Σκυροδέματος 2

Κωδικός προϊόντος: 2910626 Κατηγορία: