Πρέσα Ακροδεκτών Draper Σετ

Κατασκευασμένη από βαρέτού τύπου χυμικά μαυρίσμένο σκληρυμέν  άνθρακόυχο μέταλο.  Χυτές λαβές για πρόσθετη άνεση.

Κωδικός προϊόντος: 0206596 Κατηγορία: