Εποξική Ρητίνη – KEM Hybrid Rebar 955 (300ml)

Εποξική Ρητίνη – KEM Hybrid Rebar 955 (300ml)

Εφαρμογές: Μπετόν, Ελαφρομπετόν, Τούβλο Γεμάτο, Τούβλο Θερμομονωτικό, Τούβλο, Μπλοκ από Ελαφρομπετόν (YTONG)
Πιστοποιήσεις: Σχισμένο Σκηρόδεμα, Τουβλο, Αγκυρώσεις Οπλισμού, Σεισμική Απόδoση C1 and C2

Κωδικός προϊόντος: 29014054 Κατηγορία: