Τρίτο Χέρι Σοβά- Peletico Ultra Mix

Σοβάς τελικής στρώσης, ινοπλισμένος για εσσωτερικές και εξωτειρικές επιφάνειες.