Τούβλα 10 x 20 x 30

Κάλυψη διαφέρει: –16 τεμ. (0.20 x 0.30) για τοίχο πλατους 10 εκ. – 32 τεμ. (0.10 x 0.30) για τοίχο πλάτους 20 εκ.

Κωδικός προϊόντος: 2301037 Κατηγορία: