Λαμαρινόβιδες Βίδες Φρεζωτή Κεφαλή – AF STEEL TPS

Βίδες Αυτοδιάτριτες με Φρεζωτή Κεφαλή, εσοχή Philips σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7970

Κατηγορία: