Έτοιμο Μπετόν – M.S skyra Vassas

Έτοιμο μπετό (σκυρόδεμα) σε ξηρή μορφή.