Ψεκαστήρα (2.5L)

Ποιότητα για επαγγελματίες. Ψεκαστήρας χειρός μόνωμένος και σφραγισμένος με Propylene Diene Monomer (EPDM).


Κατηγορία: