Τσιμεντοπηλός- M.S skyra Vassas

Τσιμεντοειδές μίγμα, έτοιμο προς χρήση