Πινακίδα – Υγρό Πάτωμα

Απαραίτητο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπου πραγματοποιείται καθαρισμός δαπέδων. Κατασκευή πλαισίου «Α» με προειδοποίηση και στα δύο πλευρές. Εξοπλισμένο με γάντζο