Ορειχάλκινες άρπες για Λάμπα

Ορείχαλκινες άρπες με σέλα.