Έτοιμη Λεπτόκοκκη Σπάτουλα – Peletico Pelemura Pasta

Έτοιμη προς χρήση λεπτόκοκκη πάστα σπατουλαρίσματος,για εσωτερικές επιφάνειες.

Κατηγορία: